انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران یک انجمن عام المنفعه غیر دولتی بوده که به اهتمام تعدادی از سازمان ها ، شرکت ها ، مجموعه ها و صنایع و اصناف فعال در حوزه های مختلف و با ریاست مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران پایه گذاری گردید. ازجمله اهداف کلان این انجمن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-   شناسایی و معرفی دارندگان سیستم های مدیریتی ایران

-   ارتقاء سطح دانش فنی اعضاء از طریق اشتراک گذاری تجارب خود

-   مطرح شدن و برندسازی اعضاء در سطح جامعه

-   ایجاد یک مجموعه فنی و توانمندسازی ظرفیت های اعضاء

-   ایجاد یک بانک اطلاعاتی از مشاغل مختلف و تعریف شبکه تخفیف جهت استفاده اعضاء از خدمات یکدیگر

-   سنجش سطح اهتمام به برقراری سیستم های مدیریتی و کسب تقدیرنامه های مربوطه

-   کسب تندیس دارندگان سیستم های مدیریتی در سطوح پنج گانه

انجمن دارندگان سیستم های مدیریتی ایران با دارا بودن صدها عضو فعال ، گام های موثری در جهت توسعه پایدار ایران اسلامی برداشته و سعی بر این دارد تا با استفاده و همیاری همه اعضاء با شتاب هر چه بیشتر در حوزه های اقتصادی و صنعتی حرکت نماید.